Δείτε την έννοια της μασχάλης

Το όνειρο για τις μασχάλες συμβολίζει τις σκέψεις και το συναίσθημα που συνδέονται με την έγκριση και την κοινωνική αποδοχή.